POP : มอบมิตรภาพการซื้อขายบ้านและที่ดินเพื่อคุณ
home
 

อ่านเพิ่มเติม

กรุณาคลิก login : Facebook ก่อนใช้งานทุกครั้ง

 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- ที่ดินทั้งหมด
      15- 99 ตรว.
      100 - 399 ตรว.
      1- 3 ไร่
      > 3 - 5 ไร่
      > 5 - 10 ไร่
      > 10 ไร่
- ทาวน์เฮ้าส์ เทาวน์โฮม
- คอนโดมิเนียม
- ตึกแถว อาคารพาณิชย์
- บ้าน
- หอพัก อพาร์ทเม้นส์
- อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
- ที่ดิน
- ทาวน์เฮ้าส์ เทาวน์โฮม
- คอนโดมิเนียม
- ตึกแถว อาคารพาณิชย์
- บ้าน
- หอพัก อพาร์ทเม้นส์
- อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
สินค้าอื่นๆ
- รถยนต์
เกี่ยวกับ POP
: : ปฏิทินนัดหมายงาน
: : ดาวน์โหลดเอกสาร
: : รวมทรัพย์ทั้งหมด
: : ติดต่อเรา
: : ทีมงาน POP
รวมทรัพย์ POP ทั้งหมด
 
 
คุยกับ POP
สาระน่ารู้จาก pungooyproperty
- รวมแบบบ้าน
- ตกแต่งบ้าน
- ข่าวกรมที่ดิน
- กรมธนารักษ์
- ประเมินที่ดิน : กรมธนารักษ์
- สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค
- ขั้นตอนในวันนัดโอนที่สำนักงานที่ดิน
- การออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
- มา Renovate บ้านกันเถอ
สินเชื่อธนาคาร
1 ธ. อาคารสงเคราะห์
 ธ. ไทยพาณิชย์
 ธ. กสิกรไทย
 ธ. กรุงเทพ
 ธ. กรุงไทย
 ธ. กรุงศรีอยุธยา
 ธ. UOB
 ธ . CIMB
 ธ. ธนชาติ
 ธ. ทหารไทย
 ธ. ออมสิน
 ธ. ไทยเครดิต
 ธ. อิสลาม
 ธ . standard
time zone
nb
newgendress
ratikan orchird
mrcubon
pungooy researvation
โรงแรมเดอะบูทิควารินบุรี บริการห้องพักรายวัน ในบรรยากาศส่วนตัว พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเป็นส่วนตัว ห่าง central plaza อุบลฯ เพียง 10 นาที
ที่ดิน108
more>>
     - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (28 ตุลาคม 2558)
     - หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่ง สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
     - ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือทำประโยชน์ได้

     - การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

     - ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองประโยชน์
     - สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558 จังหวัดอุบลราชธานี
     - การออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน น.ส.3 ก. ที่ลงรูปในระวางรูปถ่ายทางอากาศผิดตำแหน่ง
     - การออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน น.ส.3 ก กรณีศึกษา
     - การออก น.ส.๓ ก.ตาม ส.ค.๑ ซึ่งแจ้งจดภูเขา
     - ที่ดิน นส.3 ออกโฉนดได้หรือไม่ ?
     - การเช่าที่ดินการรถไฟ
     - ขั้นตอนหลังซื้อบ้านมือสอง
     - ระบบราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ กรมธนารักษ์
     - ระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
     - ระวางที่ดิน
     -ภ.ท.บ.5-6 คืออะไร
     -พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
     -ใบแจ้งสิทธิการครอบครอง (ส.ค.1)
     -สิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติในประเทศไทย
     -บัญชีอัตราอากรแสตมป์
     -ที่ดินริมแหล่งน้ำสาธารณะ 
     -ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2558
     -ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
     - ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง
     - ผังเมืองรวม / ประเภทโรงงาน
     - ผังเมือง จ.อุบลราชธานี
     - ตรวจสอบสีผังเมือง1 / 2 / 3
     -ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
     - ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร
     - แบบฟอร์มต่างๆของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
     -สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
     - สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน
     - สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1 (doc)
     - สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 2 (doc)
     - สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 3 (pdf)
     -สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน (ห้องชุด)
     - Buy land agreement
     -สัญญาให้อยู่อาศัยหรือเก็บกิน / Eng
     -แบบฟอร์มกฏหมายไทยสำหรับชาวต่างชาติ
     - หนังสือมอบอำนาจ
     - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเรื่อง ซื้อที่ดิน
     -หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อม
     - สัญญาเช่าบ้าน
     -สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
     - สัญญา
     - ตัวอย่างสัญญา (Contract Forms)
     -สัญญาเช่าที่ดิน
 
<<โซลาเซลล์>>
     -หนังสือมอบอำนาจ-สถานีไฟฟ้า
     -หนังสือเสนอขาย-สถานีไฟฟ้า
 
<<สำหรับทีมงาน>>
     - ความรู้เกี่ยวกับ "นายหน้า"
การขาย
     - สัญญาจ้างงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับ "นายหน้า" - สำหรับการขาย
     - สัญญาจ้างงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับ "ผู้ให้สัญญา" - สำหรับการขาย
     - ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - สำหรับการขาย
     - ขั้นตอนการเข้ามาประสานงานการขายของนายหน้าอื่นๆ
     - หนังสือสัญญาระหว่างนายหน้า
     - แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน
     - หนังสือมอบอำนาจจัดการเสนอขายที่ดินและยืนยันราคาในการขาย
     - รายการรับงาน - รายการช่วยขายอสังหาริมทรัพย์
     - แบบฟอร์มความต้องการอสังหาริมทรัพย์
     - รายการความต้องการหลังการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์
     - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
     -- ข้อตรวจพบการเรียกเก็บเงินภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ถูกต้อง
     - ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
     - การแปลงค่าหน่วยการวัด
     - การคำนวณพื้นที่ โดยวัดจากมาตรส่วนในโฉนด
      - โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
     -คำนวณราคาทรัพย์
     -คำนวณ Vat
     - ภาพสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
     - รายการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการซื้อ-ขายบ้าน/ที่ดิน
     - รายการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมธนาคาร
     - รายการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการซื้อสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรมือสอง
การเช่า
     - สัญญาจ้างงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับ "นายหน้า" - สำหรับการเช่า
     - สัญญาจ้างงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับ "ผู้ให้สัญญา" - สำหรับการเช่า
 
ข้อมูลองค์กร
     - นามบัตร POP
     - ป้าย "ขาย" ของ POP /
     - ป้าย "ขายบ้าน/ที่ดินในซอยนี้" ของ POP
     - POP logo - car
     - POP Ltd. / POP stamp
     - POP light box
     - POP coaster
     - Note POP
     -Note_small POP
 
ชาวม่วงสามสิบ คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
     - โปสเตอร์ 1
     - โปสเตอร์ 2

ชาวม่วงสามสิบขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

Posted by Pungooyproperty on 26 ?????? 2016
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................
POP : PungOoyProperty รับเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
   
ผลิตภัณฑ์ : ดาวน์โหลดเอกสาร
  ที่ดิน ทีมงาน POP
  ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม สาระน่ารู้
  คอนโดมิเนียม สินเชื่อธนาคาร
  ตึกแถว อาคารพาณิชย์ เพื่อนบ้าน
  บ้าน เกี่ยวกับ POP
  หอพัก อพาร์ทเม้นส์  
  อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
   

POP team 081-999-2062

COPY RIGHT : PUNGOOY.COM

tags : ขาย บ้าน อุบล , ที่ดินอุบล 2559 , ซื้อ ขายที่ดินอุบล , ต้องการ ขาย ที่ดิน อุบล , ขาย ที่ดิน อุบล ฯ ทําเล ดี , ที่ดิน ขาย จังหวัด อุบล , ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน จ อุบล , ขาย ที่ดิน จ อุบลราชธานี , ซื้อ ขาย ที่ดิน อุบล , ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน อุบล , ซื้อ ขาย ที่ดิน อุบลราชธานี , ขาย ที่ดิน อุบล ราคา ถูก , ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน อุบล , ขาย บ้าน และ ที่ดิน อุบล , ขายบ้านอุบล 2559 , ขายบ้านอุบลราคาถูก , ขายบ้านอุบลราชธานี , ขายบ้านอุบลด่วน , ขาย บ้าน จังหวัด อุบล , ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน จ อุบล , ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน อุบล , ซื้อ ขาย บ้าน อุบลราชธานี , ขาย บ้าน ด่วน อุบล , ขาย บ้าน ที่ อุบล , ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน อุบล , ขาย บ้าน และ ที่ดิน อุบล , ขาย บ้าน มือ สอง อุบล

https://www.facebook.com/pungooyproperty