บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD
 ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand

 

ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand ระบบ AI สถานพยาบาล ระบบบริหารจัดการคลินิค ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบทะเบียนคุม e-GP ระบบรับงานอสังหาริมทรัพย์

 
 
 

ระบบทะเบียน e-GP ระบบทะเบียน e-GP

e-GP.Wc.01

 

       ระบบสำหรับทำทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-s-Hos-02
ชื่อ Software : e-GP.Wc.01
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบทะเบียน e-GP
โปรแกรมในการพัฒนา : MySQL

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับทำทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จำนวนการใช้งานระบบ
  • mulit-user
กรรับประกัน
  • 6 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ


  ระบบทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 

ระบบทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 

3

 

ระบบทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 

ระบบทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 

ระบบทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 
 


................................................................................................................................................................................................................................................
POP : PungOoyProperty รับเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์  
   งานเว็บไซต์ บริการ
  ซอฟแวร์ทั่วไป ติดต่อ
  ซอฟแวร์โรงพยาบาล
  ซอฟแวร์ด้านการศึกษา
  ซอฟแวร์ศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานทั่วไป
  ระบบงานโรงพยาบาล
  ระบบงานศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานด้านการศึกษา
 

บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD

tags:  จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software, ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) , ขายโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ,จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software , พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ – วางระบบงาน , ซอฟท์แวร์ , ออกแบบเว็บไซด์ , ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป , บริการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ , โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล , ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ , จำหน่ายโปรแกรม , ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป , จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ , พัฒนา จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , บริษัท จําหน่ายซอฟแวร์ , โปรแกรมระบบงานอสังหาริมทรัพย์ , โปรแกรมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก , โปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์แวร์ด้านการศึกษา