บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD
 ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand

 

ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand ระบบ AI สถานพยาบาล ระบบบริหารจัดการคลินิค ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบทะเบียนคุม e-GP ระบบรับงานอสังหาริมทรัพย์

 
 
 

1 ระบบ AI สถานพยาบาล

AI-hos.Wc

 

(* กำหนดตามเนื้อหาของงาน )


 

         ระบบสนับสนุนงานรวบรวมข้อมูล ทะเบียนผู้ใช้บริการสิทธิการรักษาต่างๆ เพื่อสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และทะเบียนลูกหนี้รายตัวเพื่อสรุปการจัดเก็บรายได้ หรือระบบอื่นๆตามต้องการ

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การพัฒนาระบบ
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-syHos-03
ชื่อ Software : AI-hos.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบ AI สถานพยาบาล
โปรแกรมในการพัฒนา : MySQL

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 ระบบสนับสนุนงานรวบรวมข้อมูล ทะเบียนผู้ใช้บริการสิทธิการรักษาต่างๆ เพื่อสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และทะเบียนลูกหนี้รายตัวเพื่อสรุปการจัดเก็บรายได้ หรือระบบอื่นๆ ตามต้องการ

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 2 ปี
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • ปรับแก้ไขได้ตามเงื่อนไข
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ


  1

 

2

 

 

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

 
 


................................................................................................................................................................................................................................................
POP : PungOoyProperty รับเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์  
   งานเว็บไซต์ บริการ
  ซอฟแวร์ทั่วไป ติดต่อ
  ซอฟแวร์โรงพยาบาล
  ซอฟแวร์ด้านการศึกษา
  ซอฟแวร์ศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานทั่วไป
  ระบบงานโรงพยาบาล
  ระบบงานศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานด้านการศึกษา
 

บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD

tags:  จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software, ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) , ขายโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ,จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software , พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ – วางระบบงาน , ซอฟท์แวร์ , ออกแบบเว็บไซด์ , ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป , บริการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ , โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล , ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ , จำหน่ายโปรแกรม , ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป , จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ , พัฒนา จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , บริษัท จําหน่ายซอฟแวร์ , โปรแกรมระบบงานอสังหาริมทรัพย์ , โปรแกรมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก , โปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์แวร์ด้านการศึกษา