บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD
 ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand

 

ดับบลิวซี เนกซัสเทค : WC NEXUSTECH : Technology in your hand ระบบ AI สถานพยาบาล ระบบบริหารจัดการคลินิค ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบทะเบียนคุม e-GP ระบบรับงานอสังหาริมทรัพย์

 
 
 
 • ระบบ AI สถานพยาบาล
  ระบบ AI สถานพยาบาล

  ข้อมูล 486,000 บาท

 • ระบบทะเบียน e-GP (Package)
  ระบบทะเบียน e-GP (e-GP.Wc.02)

  ข้อมูล 15,000 บาท

 • ระบบบริหารจัดการคลินิค
  ระบบบริหารจัดการคลินิก

  ข้อมูล 15,000 บาท

 • ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
  ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

  ข้อมูล 860,000 บาท

 • ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น
  ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น

  ข้อมูล 3,500 บาท

 • ระบบทะเบียน e-GP
  ระบบทะเบียน e-GP (e-GP.Wc.01)

  ข้อมูล 50,000 บาท*

 • ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี
  ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี

  ข้อมูล 3,500บาท

 • ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์
  ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์

  ข้อมูล 4,500 บาท

 • เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร
  เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร

  ข้อมูล 6,500 บาท*

 • เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ข้อมูล 20,000 บาท*

 • ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ข้อมูล 100,000 บาท

 • ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน
  ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน

  ข้อมูล 12,000 บาท

 • ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ข้อมูล 2,000 บาท

 • ระบบร้านขายสินค้าทั่วไป
  ระบบร้านขายสินค้าทั่วไป

  ข้อมูล 5,500 บาท

 •  
................................................................................................................................................................................................................................................
POP : PungOoyProperty รับเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์  
   งานเว็บไซต์ บริการ
  ซอฟแวร์ทั่วไป ติดต่อ
  ซอฟแวร์โรงพยาบาล
  ซอฟแวร์ด้านการศึกษา
  ซอฟแวร์ศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานทั่วไป
  ระบบงานโรงพยาบาล
  ระบบงานศูนย์แพทย์ฯ
  ระบบงานด้านการศึกษา
 

บริษัทดับบลิวซี เนกซัสเทค จำกัด : WC NEXUSTECH CO.,LTD

tags:  จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software, ขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) , ขายโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ,จำหน่ายโปรแกรม ขาย Software , พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ – วางระบบงาน , ซอฟท์แวร์ , ออกแบบเว็บไซด์ , ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป , บริการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ , โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล , ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ , จำหน่ายโปรแกรม , ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป , จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ , พัฒนา จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , บริษัท จําหน่ายซอฟแวร์ , โปรแกรมระบบงานอสังหาริมทรัพย์ , โปรแกรมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก , โปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์โรงพยาบาล , ซอฟแวร์แวร์ด้านการศึกษา