ซิงเกอร์ (ม่วงสามสิบ) : อุบล 2 หน่วย 8 ยินดีต้อนรับ 
 
 
: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์
 
 
ซิงเกอร์ (ม่วงสามสิบ) จำหน่ายและให้บริการสินค้าซิงเกอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

36 หมู่ 12 ถนนเทศบาล 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 

 
 
ซิงเกอร์ม่วงสามสิบ