จองตั๋วรถทัวร์ ตรวจสอบสถานะการ จองตั๋วรถทัวร์ รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วรถโดยสาร เส้นทางและผู้ให้บริการ กลับหน้าหลัก

mrcubon

pungooyproperty

 
BERGGREN Travel : บริการรถตู้ให้เช่า ทั่วราชอาณาจักร
 
เส้นทางและผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการ
เส้นทาง
แอร์อรัญพัฒนา
921กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.20 ชม.
921กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเกลือ ระยะเวลา 4.40 ชม.
60กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.30 ชม.
60กรุงเทพฯ - โรงเกลือ ระยะเวลา 4.50 ชม.
9916กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ  ระยะเวลา 3.30 ชม.
60อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921อรัญประเทศ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.20 ชม.
60โรงเกลือ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.40 ชม.
921โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
9916โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ  ระยะเวลา 3.30 ชม.
บัส เอ็กซ์เพลส
63กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (สายเก่า) ระยะเวลา 12 ชม.
949กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (สายใหม่)867 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
993กรุงเทพฯ - สุราษฎร์668 กม.ระยะเวลา 7 ชม.
ลิกไนท์ทัวร์
9912กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2)  
ตรัง ป1กท.-ตรัง  
9912 (เทศกาล)กรุงเทพ ทุ่งใหญ่  
983(เทศกาล ป2)กรุงเทพ-อ่าวลึก   
983 (แบบ32ที่นั่ง)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
983(เทศกาล)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่  
950(ป.2)เทศกาลกรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่  
983กรุงเทพฯ - กระบี่(เข้าตลาดนาสาร)814 กม.ระยะเวลา 11.00 ชม.
983กรุงเทพฯ - อ่าวลึก-กระบี่814 กม.ระยะเวลา 11.00 ชม.
983(รถเที่ยวเช้า)กรุงเทพฯ - กระบี่814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
950กรุงเทพฯ - กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
950กรุงเทพฯ - กระบี่ (ม.2)814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
9912กรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
983กรุงเทพฯ - พระแสง - กระบี่ (ม.2)814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
99กรุงเทพฯ - พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า)788 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
61กรุงเทพฯ - พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ)788 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
983กรุงเทพฯ - อ่าวลึก790 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
950กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ)814 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
61กรุงเทพฯ-พังงา788 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
99-1กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง)788 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
983-993กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง  
950 (เทศกาล)กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่  
555ทุ่งใหญ่-เหนือคลอง-กระบี่  
นครศรีร่มเย็นทัวร์
ตรัง ป2กรุงเทพ-ตรัง  
984กรุงเทพ-ตรัง  
981 ป1กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช780 กม.ระยะเวลา 10.30 ชม.
981 ป2 เทศกาลกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช  
981กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง816 กม.ระยะเวลา 11.00 ชม.
981กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง(อ.หัวไทร)  
993กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี685 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
981กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช  
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
13กรุงเทพฯ - ท่าตอน ระยะเวลา 14 ชม.
91กรุงเทพฯ - ลำปาง610 กม.ระยะเวลา 8.30 ชม.
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
91ลำปาง - กรุงเทพฯ610 กม.ระยะเวลา 8.30 ชม.
18เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
เพชรประเสริฐ
829ขอนแก่น - แม่สอด562 กม.ระยะเวลา 10.00 ชม.
138พัทยา - หล่มสัก510 กม.ระยะเวลา 8.45 ชม.
638พัทยา - แม่สอด660 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
829พิษณุโลก - มุกดาหาร574 กม.ระยะเวลา 9.00 ชม.
829มุกดาหาร - พิษณุโลก574 กม.ระยะเวลา 9.45 ชม.
829มุกดาหาร-แม่สอด810 กม.ระยะเวลา 13.45 ชม.
138ระยอง - พัทยา - หล่มสัก580 กม.ระยะเวลา 10.20 ชม.
638ระยอง - แม่สอด740 กม.ระยะเวลา 12.15 ชม.
829แม่สอด - ขอนแก่น562 กม.ระยะเวลา 9.30 ชม.
638แม่สอด - พัทยา660 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
829แม่สอด - มุกดาหาร810 กม.ระยะเวลา 13 ชม.
638แม่สอด - ระยอง740 กม.ระยะเวลา 12.15 ชม.
638แม่สอด - แหลมงอบ943 กม.ระยะเวลา 15.30 ชม.
638แหลมงอบ - แม่สอด943 กม.ระยะเวลา 16.25 ชม.
ภูเก็ตท่องเที่ยว
949กรุงเทพฯ - ภูเก็ต862 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
949กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ตะกั่วป่า)  ระยะเวลา 11 ชม.
63กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ทับละมุ) ระยะเวลา 10.30 ชม.
949ภูเก็ต - กรุงเทพฯ862 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
ปิยะทัวร์
992กรุงเทพฯ - ด่านนอก1,014 กม. 
989(ป.2)กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง ระยะเวลา 12 ชม.
992(ป.2)กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่  
9914กรุงเทพฯ - นาทวี980 กม. 
992กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์1,020 กม. 
989กรุงเทพฯ - พัทลุง-หาดใหญ่855 กม. 
987กรุงเทพฯ - ยะลา1,089 กม. 
973กรุงเทพฯ - สงขลา1,004 กม. 
973(ป.2)กรุงเทพฯ - สงขลา1,004 กม. 
986กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก1,266 กม. 
9917กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่)1,400 กม.ระยะเวลา 16:30 ชม.
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่954 กม. 
982(ป.2)กรุงเทพฯ - หาดใหญ่1,014 กม. 
987กรุงเทพฯ - เบตง1,180 กม. 
982กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่1,014 กม. 
987กรุงเทพฯ-ยะลา.1,089 กม. 
982(ป2)กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่  
986กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก.1,266 กม. 
9917กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่).1,400 กม. 
987กรุงเทพฯ-เบตง.1,180 กม. 
973หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ  
973(ป.2)หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ  
992(ป.2)หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ  
992หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่)954 กม. 
ประหยัดทัวร์
935กรุงเทพฯ - พนมไพร (ประทาย)  
รุ่งกิจทัวร์
753ชุมพร - ภูเก็ต430 กม.ระยะเวลา 7.30 ชม.
753ภูเก็ต - ชุมพร430 กม.ระยะเวลา 7.30 ชม.
430ภูเก็ต - ระนอง304 กม.ระยะเวลา 5.30 ชม.
430ระนอง - ภูเก็ต300 กม.ระยะเวลา 5.30 ชม.
รุ่งประเสริฐทัวร์
932กรุงเทพฯ - มหาสารคาม469 กม.ระยะเวลา 6.50 ชม.
944กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี614 กม.ระยะเวลา 8.30 ชม.
23กรุงเทพฯ - หนองคาย614 กม.ระยะเวลา 8.30 ชม.
22กรุงเทพฯ - อุดรธานี561 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
18เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
927aกรุงเทพฯ - นาคู ระยะเวลา 8 ชม.
927กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ระยะเวลา 10 ชม.
927bกรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉิ ระยะเวลา 9 ชม.
24bกรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด ระยะเวลา 8 ชม.
927aกรุงเทพฯ-นาคู ระยะเวลา 8 ชม.
927กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ระยะเวลา 10 ชม.
927bกรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ ระยะเวลา 9 ชม.
24bกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ระยะเวลา 8 ชม.
927มุกดาหาร - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.
24ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
สยามเฟิสท์ทัวร์
957กรุงเทพฯ - แม่สาย837 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
91กรุงเทพฯ - ลำปาง610 กม.ระยะเวลา 8.30 ชม.
962กรุงเทพฯ - เชียงของ875 กม.ระยะเวลา 12.30 ชม.
90กรุงเทพฯ - เชียงราย844 กม.ระยะเวลา 11.30 ชม.
909กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข)801 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
สมบัติทัวร์
20กรุงเทพฯ - ขอนแก่น444 กม.ระยะเวลา 6.30 ชม.
90กรุงเทพฯ - เชียงราย844 กม.ระยะเวลา 11.30 ชม.
909กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข)801 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่713 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
ศรีตรังทัวร์
442พัทลุง - ภูเก็ต379 กม.ระยะเวลา 5 ชม.
442ภูเก็ต - พัทลุง379 กม.ระยะเวลา 5 ชม.
746ภูเก็ต - สุไหงโกลก766 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
443ภูเก็ต - หาดใหญ่465 กม.ระยะเวลา 7.30 ชม.
746สุไหงโกลก - ภูเก็ต766 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
443หาดใหญ่ - ภูเก็ต465 กม.ระยะเวลา 7.30 ชม.
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
62กรุงเทพฯ - ขนอม710 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
984กรุงเทพฯ - ตรัง672 กม.ระยะเวลา 10.15 ชม.
984กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล977 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
998กรุงเทพฯ - ทุ่งสง755 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
989กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง839 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
988กรุงเทพฯ - สตูล977 กม.ระยะเวลา 11.45 ชม.
993กรุงเทพฯ - สุราษฎร์645 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
62ขนอม - กรุงเทพฯ710 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
984ตรัง - กรุงเทพฯ672 กม.ระยะเวลา 10.15 ชม.
998ทุ่งสง - กรุงเทพฯ755 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
989พัทลุง - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ839 กม.ระยะเวลา 10 ชม.
988สตูล - กรุงเทพฯ977 กม.ระยะเวลา 11.45 ชม.
984สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ977 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
993สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ645 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
สุวรรณนทีขนส่ง
990กรุงเทพฯ-ชุมพร500 กม.ระยะเวลา 6.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน650 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
89กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม700 กม.ระยะเวลา 8.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-ละแม700 กม.ระยะเวลา 8.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-หลังสวน650 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
990ชุมพร-กรุงเทพฯ500 กม.ระยะเวลา 6.5 ชม.
89ละแม-กรุงเทพฯ700 กม.ระยะเวลา 8.5 ชม.
89ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ700 กม.ระยะเวลา 8.5 ชม.
89สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ650 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
89หลังสวน-กรุงเทพฯ650 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
89หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ650 กม.ระยะเวลา 8 ชม.
ธนกวีขนส่ง
9908กรุงเทพฯ - ตราด ระยะเวลา 5 ชม.
9908ตราด - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5 ชม.
สนับสนุนโดย ไทยรูท ดอทคอม
 
©2010 ThaiRoute.com, All rights reserved.
 

tags : จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ , จ่ายเงินค่าตั๋วที่ 7-11 , บริการจองตั๋วรถทัวร์ , จองตั๋วรถทัวร์ , จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เช็คราคาตั๋ว เลือกที่นั่งได้ , จองตั๋วรถทัวร์ 24 ชั่วโมง , ชำระเงินค่าตั๋วที่ 7-11 , จอง ตั๋ว รถ ทัวร์ , จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ , จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทั่วไทย , จองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ , จองตั๋วรถทัวร์ ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ , จองตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถ ตั๋วออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย , จองตั๋ว , การจองตั๋วรถทัวร์ , จองตั๋วออนไลน์