เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
6,500.00

 เว็บไซต์แสดงข้อมูลการขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-web-02
ชื่อ Software : the property.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โปรแกรมในการพัฒนา : HTML

* ราคาไม่รวมค่า host และค่า Domain name

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  เว็บไซต์แสดงข้อมูลการขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 1 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน (กรณีขายรวมระบบการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์)
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
 
 
 
 

 ดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ http://www.pungooy.com/pungooyproperty/