เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
6,500.00

 เว็บไซต์แสดงข้อมูลการขายบ้านของหมู่บ้านโครงการจัดสรร

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การพัฒนาระบบ
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-web-01
ชื่อ Software : housing estate.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร
โปรแกรมในการพัฒนา : HTML

* ราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นกับเนื้อหาของงาน (ราคาไม่รวมค่า host และค่า Domain name)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  เว็บไซต์แสดงข้อมูลการขายบ้านของหมู่บ้านโครงการจัดสรร

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 1 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • ปรับแก้ไขได้ตามเงื่อนไข
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
 
 
 
ดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ http://www.charoensupubon.com