ระบบทะเบียน e-GP

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
50,000.00

ระบบสำหรับทำทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-s-Hos-02
ชื่อ Software : e-GP.Wc.01
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบทะเบียน e-GP
โปรแกรมในการพัฒนา : MySQL

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับทำทะเบียนคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จำนวนการใช้งานระบบ
  • mulit-user
กรรับประกัน
  • 6 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ