ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
860,000.00

  ระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงแต่ละส่วนงานให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบงานที่สามารถจัดการข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบริบทต่างๆภายในและนอกองค์กร ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การพัฒนาระบบ
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-syHos-02
ชื่อ Software : PowerHos.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
โปรแกรมในการพัฒนา : Sybase

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงแต่ละส่วนงานให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบงานที่สามารถจัดการข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบริบทต่างๆภายในและนอกองค์กร ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 1 ปี
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • การพัฒนาระบบ ปรับแก้ไขได้ตามเงื่อนไข
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ