ระบบบริหารจัดการคลินิก

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
15,000.00

ระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย อาทิการตรวจวินิจฉัยทั่วไป การลง diagnosis code การจ่ายยา เป็นต้น ยังสามารถจัดการเรื่องสต๊อกยาได้อย่างแม่นยำ ระบบจัดเก็บรายได้ (ออกบิล, สรุปต่างๆ) ได้อย่างง่ายได้ สามารถนำไปบริหารคลินิกที่มีหลายสาขาได้

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การพัฒนาระบบ
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-syHos-01
ชื่อ Software : Clinic.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบบริหารจัดการคลินิก
โปรแกรมในการพัฒนา : Sybase

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย อาทิการตรวจวินิจฉัยทั่วไป การลง diagnosis code การจ่ายยา เป็นต้น ยังสามารถจัดการเรื่องสต๊อกยาได้อย่างแม่นยำ ระบบจัดเก็บรายได้ (ออกบิล, สรุปต่างๆ) ได้อย่างง่ายได้ สามารถนำไปบริหารคลินิกที่มีหลายสาขาได้

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 6 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ