ระบบ AI สถานพยาบาล

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
486,000.00

 ระบบสนับสนุนงานรวบรวมข้อมูล ทะเบียนผู้ใช้บริการสิทธิการรักษาต่างๆ เพื่อสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และทะเบียนลูกหนี้รายตัวเพื่อสรุปการจัดเก็บรายได้ หรือระบบอื่นๆตามต้องการ

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การพัฒนาระบบ
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-syHos-03
ชื่อ Software : AI-hos.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบ AI สถานพยาบาล
โปรแกรมในการพัฒนา : MySQL

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 ระบบสนับสนุนงานรวบรวมข้อมูล ทะเบียนผู้ใช้บริการสิทธิการรักษาต่างๆ เพื่อสรุปผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และทะเบียนลูกหนี้รายตัวเพื่อสรุปการจัดเก็บรายได้ หรือระบบอื่นๆ ตามต้องการ

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 2 ปี
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • ปรับแก้ไขได้ตามเงื่อนไข
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ