ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
100,000.00

 ระบบงานสำหรับการบริหารจัดการงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการบริหารงานเว็บไซต์ การบริหารงานภายใน รวมทั้งการให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-syG-01
ชื่อ Software : property system.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โปรแกรมในการพัฒนา : .accdb + HTML

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบงานสำหรับการบริหารจัดการงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการบริหารงานเว็บไซต์ การบริหารงานภายใน รวมทั้งการให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 6 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ