ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
2,000.00

 ระบบสำหรับทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-s-Hos-01
ชื่อ Software : OT-Gov.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
โปรแกรมในการพัฒนา : .accdb

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 1 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ