ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
12,000.00

ระบบการบริหารจัดงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน มีระบบขั้นตอนการทำงานที่เน้นการจัดการงานเชิงระบบ มีแบบฟอร์มแรกรับ การประเมินทรัพย์ การอนุมัติเงินของผู้บริหาร การบันทึกการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า การแยกประเภทลูกค้า ค้นหา จัดการง่าย จากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีระบบบัญชีแยกหมวดหมู่มาให้พร้อมสรรพ

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-G-13
ชื่อ Software : Loan.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน
โปรแกรมในการพัฒนา : .accdb

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

ระบบการบริหารจัดงานการจำนอง ขายฝากที่ดิน มีระบบขั้นตอนการทำงานที่เน้นการจัดการงานเชิงระบบ มีแบบฟอร์มแรกรับ การประเมินทรัพย์ การอนุมัติเงินของผู้บริหาร การบันทึกการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า การแยกประเภทลูกค้า ค้นหา จัดการง่าย จากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีระบบบัญชีแยกหมวดหมู่มาให้พร้อมสรรพ

จำนวนการใช้งานระบบ
  • multi-user
กรรับประกัน
  • 3 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ