ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
4,500.00

 ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดการงาน การค้นหา งานลูกค้าสัมพันธ์

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-G-05
ชื่อ Software : Receive property.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์
โปรแกรมในการพัฒนา : .accdb

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดการงาน การค้นหา งานลูกค้าสัมพันธ์

จำนวนการใช้งานระบบ
  • 1 user
กรรับประกัน
  • 1 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • มีการอบรมการใช้งาน (กรณีขายรวมระบบการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์)
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ