ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น

ยี่ห้อ
WC NEXUSTECH
ราคา
2,500.00

  ระบบสำหรับทำทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถบันทึกข้อมูลผู้ถือหุ้น แสดงใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น ใบหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ (แบบ บอจ.5)

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
รายละเอียด
บริษัทผู้จัดจำหน่าย WC NEXUSTECH CO.,LTD
ประเภทการบริการ : การขายผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ : wc-G-01
ชื่อ Software : Shareholder.Wc
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น
โปรแกรมในการพัฒนา : .accdb

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  ระบบสำหรับทำทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถบันทึกข้อมูลผู้ถือหุ้น แสดงใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น ใบหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ (แบบ บอจ.5)

จำนวนการใช้งานระบบ
  • 1 user
กรรับประกัน
  • 1 เดือน
การอบรมการใช้งาน
  • ไม่มีการอบรมการใช้งาน
การปรับปรุง / แก้ไข
  • เป็น package
คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้ระบบ