เครื่องปรับอากาศปิดผนัง 12000 บีทียู รุ่นWT-12BC1

ยี่ห้อ
ซิงเกอร์
ราคา
21,000.00

 
900 บาท / 24 งวด