Tablet LENOVO

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
Tablet 7'' (3G,CALL) LENOVO TAB (7104I) Black
Tablet 7'' (3G,CALL) LENOVO TAB (7104I) Black

ราคา : 2,990 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด

Tablet 7'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (7504X) Black
Tablet 7'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (7504X) Black

ราคา : 3,590 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด

Tablet 8'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (8504X) Black
Tablet 8'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (8504X) Black

ราคา : 4,490 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด

Tablet 10'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (M10-X505L) Black
Tablet 10'' (4G,CALL) LENOVO TAB4 (M10-X505L) Black

ราคา : 5,390 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด

Tablet 10.1'' (4G,64GB) LENOVO TAB (TB-X605LC) Black
Tablet 10.1'' (4G,64GB) LENOVO TAB (TB-X605LC) Black

ราคา : 6,290 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด

Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB (TB-8505X) Black
Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB (TB-8505X) Black

ราคา : 4,390 บาท

หมวดหมู่ : Tablet LENOVO

รายละเอียด