Tablet HUAWEI

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
Tablet 7'' (3G,CALL,16GB) HUAWEI MEDIAPAD T3 7 Gray
Tablet 7'' (3G,CALL,16GB) HUAWEI MEDIAPAD T3 7 Gray

ราคา : 3,900 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด

Tablet 8.0'' (4G,32GB) HUAWEI MEDIAPAD M5Lite Space Gray
Tablet 8.0'' (4G,32GB) HUAWEI MEDIAPAD M5Lite Space Gray

ราคา : 7,900 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด

Tablet 10.1'' (4G,CALL,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T5 Blue
Tablet 10.1'' (4G,CALL,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T5 Blue

ราคา : 7,900 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด

Tablet 10.1'' (4G,CALL,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T5 Black
Tablet 10.1'' (4G,CALL,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T5 Black

ราคา : 7,900 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด

Tablet 10'' (4G,CALL,64GB) HUAWEI MEDIAPAD M5Lite Space Gray
Tablet 10'' (4G,CALL,64GB) HUAWEI MEDIAPAD M5Lite Space Gray

ราคา : 10,900 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด

Tablet 8'' (4G,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T8 Deepsea Blue
Tablet 8'' (4G,32GB) HUAWEI MEDIAPAD T8 Deepsea Blue

ราคา : 3,990 บาท

หมวดหมู่ : Tablet HUAWEI

รายละเอียด