จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
20U125C + T20U83 + S191 + MR41441
20U125C + T20U83 + S191 + MR41441

ราคา : 21,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด

81A2C จักรโพ้ง 3 เส้น ครบชุด โต๊ะ ขา มอเตอร์
81A2C จักรโพ้ง 3 เส้น ครบชุด โต๊ะ ขา มอเตอร์

ราคา : 5,800 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด

9503DEA/9503DWT จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง มอเตอร์ในตัว แบบครบชุด
9503DEA/9503DWT จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง มอเตอร์ในตัว แบบครบชุด

ราคา : 19,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด

191D-20ET จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง ประหยัดไฟ ครบชุด
191D-20ET จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง ประหยัดไฟ ครบชุด

ราคา : 21,000 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด

9505DEA จักรอุตสาหกรรมมอเตอร์ในตัว แบบครบชุด
9505DEA จักรอุตสาหกรรมมอเตอร์ในตัว แบบครบชุด

ราคา : 19,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด

191D-20TB จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง พร้อมโต๊ะ ขา และมอเตอร์
191D-20TB จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง พร้อมโต๊ะ ขา และมอเตอร์

ราคา : 19,700 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด