จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
191D-20TBS95 จักรอาร์ติซาน ฝีเข็มตรง ครบชุด
191D-20TBS95 จักรอาร์ติซาน ฝีเข็มตรง ครบชุด

ราคา : 19,700 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

81A2AG-03 จักรโพ้ง 3 เส้น พร้อมมอเตอร์
81A2AG-03 จักรโพ้ง 3 เส้น พร้อมมอเตอร์

ราคา : 5,800 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

3323 จักรซิกแซกไฟฟ้าแบบ 23 ลาย
3323 จักรซิกแซกไฟฟ้าแบบ 23 ลาย

ราคา : 9,700 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

14SH754 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY
14SH754 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY

ราคา : 14,000 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

14HD854 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY
14HD854 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY

ราคา : 14,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

4411 จักรซิกแซกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ลาย (HD)
4411 จักรซิกแซกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ลาย (HD)

ราคา : 8,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

4432 จักรกระเป๋าหิ้วซิกแซก อิเล็กทรอนิกส์
4432 จักรกระเป๋าหิ้วซิกแซก อิเล็กทรอนิกส์

ราคา : 11,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

15NL-407 จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรง พร้อมโต๊ะและขา
15NL-407 จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรง พร้อมโต๊ะและขา

ราคา : 7,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

974-486 จักรเย็บผ้าซิกแซก 974 พร้อมโต๊ะและขา
974-486 จักรเย็บผ้าซิกแซก 974 พร้อมโต๊ะและขา

ราคา : 12,400 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

974-485 จักรซิกแซกธรรมดา 974 ครบชุด
974-485 จักรซิกแซกธรรมดา 974 ครบชุด

ราคา : 12,400 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

15NL1-TW01-S2 + TW01+S2
15NL1-TW01-S2 + TW01+S2

ราคา : 12,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

974-487 จักรซิกแซกธรรมดา 974 ครบชุด
974-487 จักรซิกแซกธรรมดา 974 ครบชุด

ราคา : 11,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

จักร รุ่น 3223G กระเป๋าหิ้ว Mechanical 23 ลาย Candy (Green mint)
จักร รุ่น 3223G กระเป๋าหิ้ว Mechanical 23 ลาย Candy (Green mint)

ราคา : 5,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

จักร รุ่น 3223R กระเป๋าหิ้ว Mechanical 23 ลาย Candy (Pink)
จักร รุ่น 3223R กระเป๋าหิ้ว Mechanical 23 ลาย Candy (Pink)

ราคา : 5,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด