จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
81A2AG-03 จักรโพ้ง 3 เส้น พร้อมมอเตอร์
81A2AG-03 จักรโพ้ง 3 เส้น พร้อมมอเตอร์

ราคา : 5,800 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

3323 จักรซิกแซกไฟฟ้าแบบ 23 ลาย
3323 จักรซิกแซกไฟฟ้าแบบ 23 ลาย

ราคา : 9,700 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

14SH754 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY
14SH754 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY

ราคา : 14,000 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

14HD854 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY
14HD854 จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว HEAVY DUTY

ราคา : 14,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

4411 จักรซิกแซกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ลาย (HD)
4411 จักรซิกแซกอิเล็กทรอนิกส์ 11 ลาย (HD)

ราคา : 8,500 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

15NL1-TW01-S2 + TW01+S2
15NL1-TW01-S2 + TW01+S2

ราคา : 12,900 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

Brother JA1400
Brother JA1400

ราคา : 3,990 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด

Brother GS-2700
Brother GS-2700

ราคา : 5,990 บาท

หมวดหมู่ : จักรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน

รายละเอียด