ตู้น้ำดื่ม

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
EASY-DRINK600 ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
EASY-DRINK600 ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ

ราคา : 47,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้น้ำดื่ม

รายละเอียด

EASY-DRINK1200 ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
EASY-DRINK1200 ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ

ราคา : 57,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้น้ำดื่ม

รายละเอียด

WVM-J600RT ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
WVM-J600RT ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ

ราคา : 59,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้น้ำดื่ม

รายละเอียด

ADT DRINK-1200 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขนาด 1200 ลิตร
ADT DRINK-1200 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขนาด 1200 ลิตร

ราคา : 57,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้น้ำดื่ม

รายละเอียด

ADT DRINK-600 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขนาด 600 ลิตร
ADT DRINK-600 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขนาด 600 ลิตร

ราคา : 47,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้น้ำดื่ม

รายละเอียด