ตู้แช่เครื่องดื่ม

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
UC-433 	ตู้แช่แข็งและแช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ขนาด 33.6 คิว
UC-433 ตู้แช่แข็งและแช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ขนาด 33.6 คิว

ราคา : 53,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

WC-777 	ตู้แช่ไวน์ สามารถจุดขวดไวน์ขนาด 0.75 ลิตร
WC-777 ตู้แช่ไวน์ สามารถจุดขวดไวน์ขนาด 0.75 ลิตร

ราคา : 0 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC28-PI : ตู้แช่ 2 ประตู อินเวอร์เตอร์
UC28-PI : ตู้แช่ 2 ประตู อินเวอร์เตอร์

ราคา : 35,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGPA-1413 ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ขนาด 14.1 คิว
SGPA-1413 ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ขนาด 14.1 คิว

ราคา : 20,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ขนาด 12 คิว
SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ขนาด 12 คิว

ราคา : 20,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGSH-1245 ตู้แช่เครื่องดื่มเย็นจัด ฝาทึบ 12.4 คิว
SGSH-1245 ตู้แช่เครื่องดื่มเย็นจัด ฝาทึบ 12.4 คิว

ราคา : 21,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGRS-1263 ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ขนาด 42 คิว
SGRS-1263 ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู ขนาด 42 คิว

ราคา : 55,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGRS-0803 ตู้แช่สแตนเลส 2 ประตู ขนาด 23.3 คิว
SGRS-0803 ตู้แช่สแตนเลส 2 ประตู ขนาด 23.3 คิว

ราคา : 41,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGKK-1207 ตู้แช่เค้ก ขนาด 120 ซม.
SGKK-1207 ตู้แช่เค้ก ขนาด 120 ซม.

ราคา : 53,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGKK-0907 ตู้แช่เค้ก ขนาด 90 ซม.
SGKK-0907 ตู้แช่เค้ก ขนาด 90 ซม.

ราคา : 49,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGDM-2703 ตู้แช่ 4 ประตู ขนาด 27 คิว
SGDM-2703 ตู้แช่ 4 ประตู ขนาด 27 คิว

ราคา : 46,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGPM-4203 ตู้แช่ 3 ประตู ขนาด 42 คิว
SGPM-4203 ตู้แช่ 3 ประตู ขนาด 42 คิว

ราคา : 45,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGPM-2803 ตู้แช่ 2 ประตู ขนาด 28 คิว
SGPM-2803 ตู้แช่ 2 ประตู ขนาด 28 คิว

ราคา : 33,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGPA-0953 ตู้แช่ 1 ประตู ขนาด 9.5 คิว
SGPA-0953 ตู้แช่ 1 ประตู ขนาด 9.5 คิว

ราคา : 18,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

SGSH-0715 ตู้แช่เครื่องดื่มเย็นจัด ฝาทึบ 7.1 คิว
SGSH-0715 ตู้แช่เครื่องดื่มเย็นจัด ฝาทึบ 7.1 คิว

ราคา : 16,800 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-36 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 36 คิว
UC-36 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 36 คิว

ราคา : 41,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-11 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 11.6 คิว
UC-11 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 11.6 คิว

ราคา : 20,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-10 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 8.8 คิว
UC-10 ตู้แช่เอนกประสงค์ ขนาด 8.8 คิว

ราคา : 18,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-423D ตู้แช่แข็งและแช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ขนาด 42 คิว
UC-423D ตู้แช่แข็งและแช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ขนาด 42 คิว

ราคา : 49,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-280P ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 28 คิว
UC-280P ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 28 คิว

ราคา : 35,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-28 ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 26.5 คิว
UC-28 ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 26.5 คิว

ราคา : 35,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

BC-11PK ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 14 คิว
BC-11PK ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 14 คิว

ราคา : 42,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-11ECO ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 10.8 คิว
UC-11ECO ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 10.8 คิว

ราคา : 23,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

UC-9ECO ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 8.8 คิว
UC-9ECO ตู้แช่เครื่องดื่ม ขนาด 8.8 คิว

ราคา : 21,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด

BSC-120 ตู้แช่เค้ก (ตู้กระจกโค้ง)
BSC-120 ตู้แช่เค้ก (ตู้กระจกโค้ง)

ราคา : 53,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่เครื่องดื่ม

รายละเอียด