ตู้แช่แข็ง

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
SGCF-0925 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 9.2 คิว
SGCF-0925 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 9.2 คิว

ราคา : 15,750 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

SGCF-0715 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 7.1 คิว
SGCF-0715 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 7.1 คิว

ราคา : 14,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

SGCF-0555 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 5.5 คิว
SGCF-0555 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 5.5 คิว

ราคา : 12,200 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

SGCF-1415 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 14.1 คิว
SGCF-1415 : ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ ขนาด 14.1 คิว

ราคา : 23,300 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

TCF-215GD : ตู้แช่ไอศกรีม กระจกใส ขนาด 7.5 คิว
TCF-215GD : ตู้แช่ไอศกรีม กระจกใส ขนาด 7.5 คิว

ราคา : 23,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

TCF-230 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ขนาด 23 คิว
TCF-230 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ขนาด 23 คิว

ราคา : 45,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

TCF-135 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ขนาด 13.5 คิว
TCF-135 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ขนาด 13.5 คิว

ราคา : 23,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

TCF-95 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ฝาทึบ ขนาด 9.5 คิว
TCF-95 : ตู้แช่แข็งแนวนอน ฝาทึบ ขนาด 9.5 คิว

ราคา : 19,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด

TCF-65WHC : ตู้แช่แข็งแนวนอน ฝาทึบ ขนาด 6.5 คิว
TCF-65WHC : ตู้แช่แข็งแนวนอน ฝาทึบ ขนาด 6.5 คิว

ราคา : 16,000 บาท

หมวดหมู่ : ตู้แช่แข็ง

รายละเอียด