ตู้เย็น

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
RF-747 ตู้เย็นแบบ 1 ประตู ขนาด 1.7 คิว
RF-747 ตู้เย็นแบบ 1 ประตู ขนาด 1.7 คิว

ราคา : 5,300 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด

NF-8086F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว
NF-8086F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว

ราคา : 17,200 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด

NF-S133 ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 13.3 คิว
NF-S133 ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 13.3 คิว

ราคา : 23,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด

RS-520H ตู้เย็นโนฟรอส 1 ประตู ขนาด 5.2 คิว
RS-520H ตู้เย็นโนฟรอส 1 ประตู ขนาด 5.2 คิว

ราคา : 8,500 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด

NF-4103 ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 10.7 คิว
NF-4103 ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 10.7 คิว

ราคา : 18,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด

NF-790H ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว
NF-790H ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว

ราคา : 14,900 บาท

หมวดหมู่ : ตู้เย็น

รายละเอียด