ซอฟแวร์

PungOoy Group : ปุ่งอ๋อยกรุ๊ป สรุปให้ครบ จบทุกความต้องการ

ประเภทสินค้า
ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น
ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น

ราคา : 2,500 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี
ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี

ราคา : 3,500 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์
ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์

ราคา : 4,500 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบ AI สถานพยาบาล
ระบบ AI สถานพยาบาล

ราคา : 486,000 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบบริหารจัดการคลินิก
ระบบบริหารจัดการคลินิก

ราคา : 15,000 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

ราคา : 860,000 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียน e-GP
ระบบทะเบียน e-GP

ราคา : 15,000 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียน e-GP
ระบบทะเบียน e-GP

ราคา : 50,000 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร
เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร

ราคา : 6,500 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด

เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคา : 6,500 บาท

หมวดหมู่ : ซอฟแวร์

รายละเอียด