หจ.เอ็มอาร์ซีอุบล
 

          วัตถุประสงค์ทั่วไป

                    เพื่อประกอบกิจการการบริการงานเวชระเบียนในโรงพยาบาลต่างๆ

 

        วัตถุประสงค์เฉพาะ

  • เพื่อให้บริการการให้รหัสโรค ICD-10 และ รหัสหัตถการและการผ่าตัด ICD-9-CM ตามคู่มือการให้รหัส และคู่มือ Standard Coding Guideline ให้ได้ข้อมูลทางคลินิกใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระบบ DRG (Diagnosis Related Groups) อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน ทั้งการเก็บรวบรวม การค้นหาการบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดทำรายงานทางการแพทย์ การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการอื่นใดของสถานบริการสาธารณสุข
>> �Դ�٢�鹵͹��ô��Թ�ҹ��ç��Һ��

MRC ubon Team

MRCubon profile

 
 
Posted by Mrc Ubon on 2 ??????? 2015

tags : # รับให้รหัสโรค, รับ coder โรงพยาบาล, coder ให้รหัสโรค, รับ Coder ICD , รับปรึกษาการให้รหัสโรค , ที่ปรึกษาการให้รหัสโรค , รับเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค , งานให้รหัสโรค , สมัครงาน ให้รหัสโรค , การ ให้ รหัส โรค , การ ให้ รหัส โรค และ หัตถการ เบื้องต้น , การ ให้ รหัส โรค icd 10 , ขอ ถาม การ ให้ รหัส โรค, รับให้รหัสโรคออนไลน์


MRCubon : 081-999-2062

Copy right : Pungooy.com

mrcubon index ประวัติความเป็นมาของทีมงาน MRCubon