หจ.เอ็มอาร์ซีอุบล

>> ICD


         ::: online ICD9 / ICD9 CM :: เป็นเว็บเปิดดูรายละเอียด ICD9/ ICD9CM แบบออนไลน์
         ::: List of ICD-9 codes  คลิกรายละเอียด
         ::: ICD coding online คลิกรายละเอียด
         >>> ICD - 10 - TM : Online
 
   - code โรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วม
   - คู่มือ แนวทางสำหรับการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : นายแพทย์ จรัส โชคสุวรรณกิจ
   - การพัฒนารหัสโรคและหัตถการ ICD-10TM : วิทยา ศรีดามา
   - แนวทางการสรุปโรคและหัตถการ
   - Examining ICD-10 coding for Family Violence within a New Zealand District Health Board : Sushiela Diane Raju
   - ICD-10 CM: Do Your Gap Analysis Now!
 

tags : # รับให้รหัสโรค, รับ coder โรงพยาบาล, coder ให้รหัสโรค, รับ Coder ICD , รับปรึกษาการให้รหัสโรค , ที่ปรึกษาการให้รหัสโรค , รับเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค , งานให้รหัสโรค , สมัครงาน ให้รหัสโรค , การ ให้ รหัส โรค , การ ให้ รหัส โรค และ หัตถการ เบื้องต้น , การ ให้ รหัส โรค icd 10 , ขอ ถาม การ ให้ รหัส โรค, รับให้รหัสโรคออนไลน์


MRCubon : 081-999-2062

Copy right : Pungooy.com

mrcubon index ประวัติความเป็นมาของทีมงาน MRCubon