??.??????????????
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับเจ้าหน้าที่ ใบสำคัญรับเงิน
  ใบกรอกรหัสโรค
  แบบฟอร์มการรับ-ส่งงาน (โรงพยาบาล)
  ตรวจสอบการรับ-ส่งงาน (เจ้าหน้าที่)
 
  MRCubon profile
 ข้อมูลองค์กร ตราประทับ MRC UBON
  นามบัตร MRC UBON
  โลโก้- MRC UBON
 
การสมัครงาน 1 ใบสมัครงานMRC UBON
  2 หนังสือยืนยันรับเข้าเป็นพนักงานMRC UBON
  3 หนังสือสัญญาจ้างพนักงาน-MRC UBON
  4 สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล-MRC UBON
 

 

                 

                MRC ubon team

 

tags : # รับให้รหัสโรค, รับ coder โรงพยาบาล, coder ให้รหัสโรค, รับ Coder ICD , รับปรึกษาการให้รหัสโรค , ที่ปรึกษาการให้รหัสโรค , รับเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค , งานให้รหัสโรค , สมัครงาน ให้รหัสโรค , การ ให้ รหัส โรค , การ ให้ รหัส โรค และ หัตถการ เบื้องต้น , การ ให้ รหัส โรค icd 10 , ขอ ถาม การ ให้ รหัส โรค, ????????????????????


MRCubon : 081-999-2062

Copy right : Pungooy.com

mrcubon index ประวัติความเป็นมาของทีมงาน MRCubon