Cable Charger IPHONE (1M,KP-15) 'ipipoo' Black - B3143

ยี่ห้อ
ipipoo
ราคา
85.00

Cable Charger IPHONE (1M,KP-15) 'ipipoo' Black - B3143
 
  • สาย USB Lightning 2.4A ยาว 1 เมตร รองรับการชาร์จไว และโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว