โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Kui rabita store : ร้านค้าปลีก สินค้าพร้อมส่ง ออกใบกำกับภาษีได้

ระบบ AI สถานพยาบาล
ระบบ AI สถานพยาบาล

ราคา : 486,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียน e-GP
ระบบทะเบียน e-GP

ราคา : 15,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบบริหารจัดการคลินิค
ระบบบริหารจัดการคลินิค

ราคา : 15,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

ราคา : 860,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียน e-GP
ระบบทะเบียน e-GP

ราคา : 50,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี
ระบบสมุดรายวันทั่วไปงานบัญชี

ราคา : 3,500 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์
ระบบการรับงานอสังหาริมทรัพย์

ราคา : 4,500 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร
เว็บไซต์หมู่บ้านจัดสรร

ราคา : 6,500 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคา : 20,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ระบบการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ราคา : 100,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝาก
ระบบการบริหารงานการจำนอง ขายฝาก

ราคา : 12,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น
ระบบทะเบียนผู้ถือหุ้น

ราคา : 3,500 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระบบทะเบียนลงเวลาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ราคา : 2,000 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบการลงทะเบียนเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบการลงทะเบียนเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ราคา : 3,500 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ระบบบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ราคา : 0 บาท

หมวดหมู่ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด